Wojciech Hop Zapraszam od kontaktu!
 • Bieżąca obsługa prawna

  Podmioty gospodarcze

 • Reprezentacja w postępowaniach i sporach

  Podmioty gospodarcze

 • Porady prawne

  Indywidualnie / Podmioty gospodarcze

 • Projekty umów

  Indywidualnie / Podmioty gospodarcze

O nas

O Kancelarii

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, oferując kompleksową obsługę prawną na wszystkich płaszczyznach działania przedsiębiorcy. Model obsługi prawnej każdorazowo uwzględnia specyfikę działalności obsługiwanego podmiotu gospodarczego, może polegać na wizytach adwokata w siedzibie/oddziale podmiotu, świadczeniem obsługi za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w inny zaproponowany przez Klienta sposób.

W ramach obsługi Kancelaria zapewnia m. in. prowadzenie bieżącej obsługi prawnej podmiotu, uczestniczenie w negocjacjach handlowych, sporządzanie i ocenę projektów umów, jak również reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowych.

Nasze usługi

W szczególności Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w sporach z organami administracji publicznej i samorządowej oraz obronie w postępowaniach karnoskarbowych.

Przed zleceniem sprawy Klient odbywa osobiste spotkanie z adwokatem – ilość spotkań uzależniona jest od złożoności problemu prawnego mającego być przedmiotem zlecenia dla Kancelarii. Spotkania te umożliwiają należytą analizę przedstawionego zagadnienia prawnego i wybór najbardziej optymalnej dla Klienta drogi dalszego postępowania.

W trakcie dalszego postępowania spotkania z Klientem odbywają się cyklicznie w sposób dostosowany do potrzeb klienta i przebiegu sprawy sądowej.

W ramach obsługi Klientów indywidualnych Kancelaria przede wszystkim specjalizuje się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także w sprawach odszkodowawczych związanych z naruszeniem dóbr osobistych i sprawach karnych.

Zakres działań naszej kancelarii

SPECJALIZUJEMY SIĘ

OBRONA W SPRAWACH KARNOSKARBOWYCH

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM

SPRAWY Z ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ODSZKODOWANIA

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Wojciech Hop

Adres

ul. Jesionowa 22, lok. 8.2
40-159 Katowice

Masz pytanie?

Napisz!